Przejdź do treści

FAQ Oświetlenie żywności

  • Podstawowa terminologia:

Oprawa oświetleniowa czyli po prostu lampa
Źródło światła czyli żarówka, świetlówka, itd

  • Teoria:

Luks (lx)
jednostką natężenia oświetlenia jest 1 luks (lx) Luks (lx) – jednostka natężenia oświetlenia E w układzie SI. 1 lx = 1 cd·sr / m2 Luks (lx) określany jest jako oświetlenie wywołane przez równomiernie rozłożony strumień świetlny o wartości równej 1 lumen (lm) padający na powierzchnię 1m2, a więc: 1 lx = 1 lm / m2.
Lumen (lm)
jednostka miary strumienia świetlnego w układzie SI. 1 lm = 1 cd·sr. Jest to strumień świetlny wysłany w jednostkowy kąt bryłowy (steradian) przez izotropowe punktowe źródło światła o światłości jednej kandeli umieszczone w wierzchołku tego kąta.
Kandela (cd)
jednostka światłości źródła światła; jednostka podstawowa w układzie SI.
Natężenie oświetlenia
gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, równa granicy ilorazu strumienia świetlnego padającego na powierzchnię, do jej pola S, przy S dążącym do 0.
Natężenie oświetlenia jest jedyną wielkością światła, która nie charakteryzuje samego źródła światła, lecz jasność oświetlenia powierzchni. Jednostką natężenia oświetlenia w układzie SI jest luks (lx) równy lumen na metr kwadratowy (cd·sr·m-2)
  • Oświetlenie – podstawowy podział:

Wg miejsca montażu:
Oświetlenie wewnętrzne – oświetlenie przeznaczone do montażu wewnątrz budynków, podstawowy podział możliwy jest np w sposobu montażu. IP czyli klasa szczelności, dla naszych opraw oświetleniowych to IP20, IP44.

Oświetlenie zewnętrzne – oświetlenie przeznaczone do montażu na zewnątrz, podstawowy podział możliwy jest np w sposobu montażu. IP czyli klasa szczelności, dla naszych opraw oświetleniowych to IP54, IP65.

Wg przeznaczenia:
Oświetlenie funkcjonalne – zasadnicza funkcja to odpowiednie oświetlenie pomieszczenia.
Oświetlenie dekoracyjne – uzupełnienie oświetlenia mające na celu zaakcentowanie elementów wystroju, wprowadznie zamierzonego nastroju.
Oświetlenie ewakucyjne – oświetlenie umożliwiające szybkie opuszczenie pomieszczeń w sytuacji kryzysowej.

  • Oświetlenie stanowiska pracy:

Podczas wykonywania pracy człowiek odbiera zmysłem wzroku 90% informacji. Wygoda widzenia występuje wówczas, gdy zdolność rozróżniania szczegółów jest pełna, spostrzeganie jest sprawne i pozbawione ryzyka oraz nie powoduje nadmiernego zmęczenia lub przykrych odczuć. Rozkład natężenia oświetlenia w przestrzeni powinien być w zasadzie równomierny, aby zapobiegać powstawaniu zbyt dużych kontrastów, mogących nawet wywołać olśnienia. Nie wystarcza zapewnienie wymaganego natężenia na płaszczyźnie pracy wzrokowej, wzrok odrywa się od przedmiotu lub powierzchni pracy i przenosi w różnych kierunkach. Niedopuszczalne są zbyt duże różnice luminancji w bliższym i dalszym otoczeniu powierzchni pracy. Ostrość widzenia jest jedną z podstawowych cech pracy wzrokowej, rozumiana jest jako zdolność postrzegania i rozróżniana drobnych szczegółów.

Zapewnienie właściwego oświetlenia miejsc pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Zgodnie z art.207 § 2 ustawy – Kodeksu pracy „pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. Dotyczy to między innymi zapewnienia odpowiednich warunków oświetlenia na stanowiskach pracy. Zgodnie z §26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Natężenie świetła w miejscu pracy określają normy:


PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrza.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami, zgodnie z paragrafem 26 ust 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(t.j.Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

W normach tych zakłada się, iż wymagane natężenie oświetlenia do rozróżnienia rysów twarzy jest nie mniejsze niż 20 lx. Jest to najmniejsza wartość wyszczególniona przez normę. Przy następujących pracach biurowych: pisanie ręczne, pisanie maszynowe, czytanie, obsługa klawiatury wymagane natężenie oświetlenia to 500 lx, do prac szczególnie precyzyjnych osiąga ono wartość 1000 lx.

Dla porównania w słoneczny letni dzień natężenie oświetlenia w miejscu niezacienionym dochodzi do wartości 100000 lx.

  • Oświetlenie obiektów mieszkalnych:

Myśląc o projektowaniu oświetlenia mieszkania należy zwrócić uwagę na to, że kolorystka ścian oraz mebli ma znaczny wpływ na efektywność oświetlenia.

Ciemne powierzchnie pochłaniają światło, jasne powierzchnie powodują jego rozchodzenie się w pomieszczeniu.

  • Oświetlenie zewnętrzne:

Podstawowym wyznacznikiem w doborze oświetlenia zewnętrznego jest jego funkcja. Kolejny czynnik to określenie, w jakich przedziałach czasu będziemy z niego korzystać oraz do oświetlenia czego ma służyć i jakiego efektu końcowego oczekujemy. Przy doborze oświetlenia używanego od zmierzchu do świtu, ważnym czynnikiem jest jego energooszczędność i żywotność źródeł światła. Przy doborze oświetlenia zewnętrznego nalezy kierować się odpowiednią klasą IP oprawy. Oferowane przez nas rozwiązania posiadają IP 54 oraz 65. Należy pamieta, że poza szczelnością oprawy narażone są również na wysoką rozpiętość temperatur, w których są użytkowane.

  • Oświetlenie ewakucyjne:

PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.

PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

  • Natężenie światła:

Natężenie oświetlenia jest jedyną wielkością światła, która nie charakteryzuje samego źródła światła, lecz jasność oświetlenia powierzchni. Podane poniżej wartości są orientacyjne. Natężenie światła w pomieszczeniach determinuje szereg różnych czynników:

– ilość i wielkość otworów okiennych,
– kolorystyka ścian wnętrza (ciemniejsze kolory to większe straty),
– rozstawienie mebli,
– parametry (kątach rozsyłu) źródeł światła, rodzaj odbłyśników w oprawach.

Powierzchnia 500 lx – Bardzo jasno 300 lx – Średnie natężenie 150 lx – Półmrok
metr kw. Moc użytych źródeł światła (łącznie) Moc użytych źródeł światła (łącznie) Moc użytych źródeł światła (łącznie)
10 ponad 250W około 200W około 100W
15 ponad 400W około 250W około 150W
20 ponad 500W około 350W około 200W
25 ponad 600W około 450W około 250W
  • Światło w miejscu pracy.


50 lx chwilowe przebywanie w pomieszczeniu oraz wykonywanie prostych czynności
100 lx nieciągłę wykonywanie zajęć nie wymagających obciążenia wzroku
200 lx wykonywanie zajęć nie wymagających obciążenia wzroku
300 lx nieznacznie obciążająca wzrok praca
500 lx nieznacznie obciążająca wzrok długotrwała praca
750 lx obciążająca wzrok długotrwała praca
1000 lx wyjątkowo obciążająca wzrok długotrwała praca

  • Kod IP

Kod IP stopień ochrony uzupełniony liczbą dwucyfrową, która określa szczelność oprawy. Wartość pierwsza ( skala od 0 do 6) oznacza pyłoszczelność, wartość druga (skala od 0 do 8) wodoszczelność.

IP Klasa szczelności opraw oświetleniowych

I = Ochrona przed wpływem zewnętrznym ciał stałych.


0 Brak ochrony
1 Ochrona przed cząsteczkami > 50mm
2 Ochrona przed cząsteczkami > 12mm
3 Ochrona przed cząsteczkami > 2,5mm
4 Ochrona przed cząsteczkami > 1mm
5 Obudowa chroni w pewnym stopniu przed pyłem
6 Obudowa jest całkowicie pyłoszczelna

IP Klasa szczelności opraw oświetleniowych

P: Ochrona przed wpływem zewnętrznym wody.


0 Brak ochrony
1 Minimalna ochrona przed kapiącą wodą (ruch w kierunku pionowym)
2 Ochrona przed woda kapiącą (przy max. odchyleniu urządzenia o 15o od normalnego położenia)
3 Ochrona przed wodą deszczową (lejącą się max. pod kątem 60st. od linii poziomej)
4 Ochrona przed wodą rozpryskiwaną (niebezpośredni strumień wody nie powoduje uszkodzeń)
5 Ochrona przed wodą z węża (bezpośredni strumień wody z dyszy nie powoduje uszkodzeń)
6 Ochrona przed wodą falującą/spienioną (spieniona woda lub rozbity strumień wody nie powoduje uszkodzeń)
7 Ochrona przed wodą przy krótkim zanurzeniu (krótkie zanurzenie w wodzie nie powoduje uszkodzeń)
8 Ochrona przed wodą przy długim zanurzeniu (długotrwałe zanurzenie w głębokiej wodzie nie powoduje uszkodzeń)
RAL 1000
RAL 1001
RAL 1002
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1011
RAL 1012
RAL 1014
RAL 1015
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1019
RAL 1020
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1024
RAL 1026
RAL 1027
RAL 1028
RAL 1032
RAL 1033
RAL 1034
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2003
RAL 2004
RAL 2005
RAL 2007
RAL 2008
RAL 2009
RAL 2010
RAL 2011
RAL 2012
RAL 3000
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3007
RAL 3009
RAL 3011
RAL 3012
RAL 3013
RAL 3014
RAL 3015
RAL 3016
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3020
RAL 3022
RAL 3024
RAL 3026
RAL 3027
RAL 3031
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4003
RAL 4004
RAL 4005
RAL 4006
RAL 4007
RAL 4008
RAL 4009
RAL 4010
RAL 4012
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5008
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5012
RAL 5013
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5022
RAL 5023
RAL 5024
RAL 6000
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6003
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6006
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6010
RAL 6011
RAL 6012
RAL 6013
RAL 6014
RAL 6015
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6019
RAL 6020
RAL 6021
RAL 6022
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6027
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6032
RAL 6033
RAL 6034
RAL 7000
RAL 7001
RAL 7002
RAL 7003
RAL 7004
RAL 7005
RAL 7006
RAL 7008
RAL 7009
RAL 7010
RAL 7011
RAL 7012
RAL 7013
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7023
RAL 7024
RAL 7026
RAL 7030
RAL 7031
RAL 7032
RAL 7033
RAL 7034
RAL 7035
RAL 7036
RAL 7037
RAL 7038
RAL 7039
RAL 7040
RAL 7042
RAL 7043
RAL 7044
RAL 7045
RAL 7046
RAL 7047
RAL 8000
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8012
RAL 8014
RAL 8015
RAL 8016
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8022
RAL 8023
RAL 8024
RAL 8025
RAL 8028
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9004
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9016
RAL 9017
RAL 9018